Podziękowania

Bardzo dziękujemy państwu Ilonie i Danielowi Bruszczakom z firmy C&D Catering i Dekoracje
za pomoc i pyszne obiady w dniach od 19 do 26 października.