Podziękowania

Serdeczne dziękujemy pani Annie Falkiewicz Przewodniczącej Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola w Raciążu za życzliwość, uśmiech i działania wspierające nas w codziennej pracy.

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Przedszkola w Raciążu