Opieka nad dziećmi od 29 marca 2021

Szanowni Państwo,
od 29 marca 2021 r. zamknięte zostaną przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodzice wykonujący wymienione zawody proszeni są o wypełnienie wniosku i oddanie najpóźniej w poniedziałek 29.03.2021 r. do godzi. 8:30.

Wniosek do pobrania w załączeniu lub u pań dyżurujących w szatni.