Zajęcia w grupie „Sówki”

W dniu 12 maja 2021r. w grupie 6-latków „Sówki” odbyły się zajęcia z wychowania patriotycznego „Jesteśmy Polakami”. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z legendą o powstaniu państwa polskiego oraz utrwalały wiadomości o symbolach narodowych. Na monitorze interaktywnym wykonywały zadania sprawdzające ich wiadomości o Polsce- poradziły sobie bardzo dobrze.