Wycieczka starszaków do szkoły

Dzieci z grup 6-laków „Sówki” i „Motylki” wybrały się na wycieczkę do szkoły podstawowej.
Celem wizyty było bliższe poznanie placówki, do której będą uczęszczały już po wakacjach.