WYCIECZKA NA STRAGAN

W dniu 5 października 2021 r. 5- latki „Gwiazdeczki” i „Jagódki” odwiedziły pobliski stragan. Oglądały i nazywały warzywa, poznane na zajęciach owoce. Obserwowały pracę sprzedawcy.