PODZIĘKOWANIE

W imieniu Pracowników i własnym dziękuję RODZICOM za pamięć, życzenia, kwiaty i słodkie niespodzianki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Iwona Karpińska