UDZIAŁ W AKCJI „SZKOŁA DO HYMNU”

W dniu 10 listopada 2021 roku –  o godz. 11:11 wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi odśpiewały 4 – zwrotkowy hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Uczciły w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości oraz włączyły się do akcji „Szkoła do hymnu” zorganizowanej przez MEiN.