INFORMACJA dla RODZICÓW dzieci z grup: Stokrotki, Pszczółki, Biedroneczki, Jagódki, Gwiazdeczki

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), rodzice
dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego. W Miejskim Przedszkolu w Raciążu Rodzice składają deklaracje od 8 do 14 marca 2022 roku.


Druki deklaracji są dostępne przy drzwiach wejściowych do placówki. Wypełnione deklaracje należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych.

Iwona Karpińska
Dyr. Miejskiego Przedszkola w Raciążu