Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola w Raciążu na rok szkolny 2022/2023

Informuję, iż ZARZĄDZENIEM NR 16/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 24 stycznia 2022 roku ustalono terminy postępowania rekrutacyjnego,  postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do  Miejskiego Przedszkola  w Raciążu na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski  o  przyjęcie  do  przedszkola  należy  składać  w  dn.  21 marca –  1 kwietnia 2022 r.  w godz. 8.00 – 16.00. 

 Rodzice / prawni opiekunowie:

  • wypełnią w systemie informatycznym (adres: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz)  wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają  w przedszkolu,    
  • pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu.

 Szczegółowe  informacje o  rekrutacji  uzyskają  Państwo  w  Miejskim  Przedszkolu  w  Raciążu,  ul. Nadrzeczna 3,  pokój nr 1.