PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 6 października o godzinie 10:00 w przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja dzieci i pracowników placówki. Celem ćwiczeń było przygotowanie do szybkiego opuszczenia budynku przedszkola przez wszystkie dzieci oraz personel w razie zagrożenia pożarem. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur.