DZIĘKUJEMY

Szanowni Rodzice,

serdecznie dziękuję za pamięć i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W imieniu własnym i pracowników,

Iwona Karpińska