WYSTĘPY DLA KLUBÓW SENIORA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Dnia 1 lutego przedszkolaki wystąpiły dla Klubu Seniora, Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz dla Nauczycielskiego Klubu Seniora.