INFORMACJA dla RODZICÓW dzieci z grup: Fasolki, Stokrotki, Pszczółki, Biedroneczki, Gwiazdeczki ur. w 2017 r.

Szanowni Państwo, jeśli chcecie, aby dziecko  kontynuowało wychowanie przedszkolne  w roku szkolnym 2023/2024 w naszej placówce proszę wypełnić deklarację do 10 marca 2023 r. (piątek).

Druki deklaracji są dostępne przy drzwiach wejściowych do placówki. Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 1) lub włożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki przy drzwiach wejściowych.

Iwona Karpińska

Dyr. Miejskiego Przedszkola w Raciążu