ZAJĘCIA W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

W dniu 25 kwietnia w grupie ” Pszczółki ” odbyły się zajęcia, podczas których dzieci poznały najciekawsze i najważniejsze miejsca w stolicy Polski – Warszawie oraz utrwaliły znajomość liczebników głównych i porządkowych.