Rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Przedszkola w Raciążu na rok szkolny 2023/2024

Od dn. 29 maja 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej :

  1. Od 29 maja do 2 czerwca 2023 r. (g. 8:00-15:00) – przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
  2. Dn. 16 czerwca 2023 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych wywieszona będzie do wiadomości publicznej.
  3. Od 19 do 22 czerwca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
  4. Dn. 23 czerwca 2023 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Zainteresowani Rodzice :

  • wypełnią w systemie informatycznym (adres : http://raciaz.przedszkola.vnabor.pl/) wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają go w przedszkolu,

lub

  • pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu.

Szczegółowe informacje o rekrutacji uzupełniającej uzyskają Państwo pod numerem : 23/ 679-10-49