WYCIECZKA STARSZAKÓW DO SZKOŁY

Dnia 02.11.2023 r. dzieci z grup 6-laków „Biedroneczki” i „Pszczółki” wybrały się na wycieczkę do szkoły podstawowej.
Celem wizyty było bliższe poznanie placówki, do której od września 2024 r. będą uczęszczały.