INFORMACJA dla RODZICÓW dzieci z grup: Malinki, Fasolki, Zajączki, Stokrotki

W dniach  7.03.-15.03.2024r. zbierane będą deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Rodzice  zainteresowani  kontynuowaniem  przez dzieci  edukacji  przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu w Raciążu  w następnym roku szkolnym, wypełniają deklarację kontynuacji i wrzucają ją do skrzynki  znajdującej się przy drzwiach  w szatni przedszkolnej.

Deklaracje dostępne będą od dnia 7 marca 2024 r. w szatni przedszkolnej.

Niezłożenie  deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Iwona Karpińska

Dyr. Miejskiego Przedszkola w Raciążu