ZABAWY BADAWCZE W GRUPIE „ZAJĄCZKI” – CHEMICZNE JO-JO