CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Rok szkolny 2023/2024 to kolejny rok z rzędu, w którym przedszkole włącza się do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt.: „Czyste powietrze wokół nas”. Celem  programu jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są narażone na bezpośredni kontakt z palącymi oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program ma charakter profilaktyczny- kształtuje prawidłowe postawy zdrowotne.