OLIMPIADA SPORTOWA

W dniu 13 czerwca odbyła się w przedszkolu olimpiada sportowa. Celem głównym było rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia.