Opłaty

W celu sprawdzenia opłat należy:

  • otworzyć plik grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko;
  • odszukać w tabeli numer księgowy przypisany dziecku;
  • zapoznać się z poszczególnymi kolumnami tabeli;
  • kwoty opłat są w dwóch ostatnich kolumnach tabeli.

Należności należy wpłacić do 15 dnia każdego miesiąca:

  • za wyżywienie na konto bankowe : 50 8233 0004 0021 1884 2000 0030
  • za czesne na konto bankowe : 71 8233 0004 0021 1884 2000 0040

Informacje z opłatami  będę zamieszczone do 6 dnia każdego miesiąca.

Prosimy nie zaokrąglać kwot, wpłacać należy kwotę, która została podana.