PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 3 października o godzinie 10:00 w przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja. Celem ćwiczeń było przygotowanie do szybkiego opuszczenia budynku przedszkola przez wszystkie dzieci oraz personel w razie zagrożenia pożarem. Ewakuacja przebiegła sprawnie i z zachowaniem wszystkich procedur.