ZAJĘCIA W GRUPIE „MALINKI”

Zabawy ruchowe w grupie 3-latków z wykorzystaniem chusty animacyjnej.