Informacja dla rodziców dzieci z grup: Biedroneczki, Pszczółki, Jagódki i Koniczynki

Rodziców dzieci z grup : Biedroneczki, Pszczółki, Jagódki, Koniczynki proszę o wypełnienie „Deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

Deklaracje należy zwrócić do 12 marca 2021 r.

Niespełnienie powyższego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Miejskim Przedszkolu w Raciążu w roku szkolnym 2021/2022.