Zgłaszanie nieobecności dziecka od 4 maja 2021 r.

Prosimy zgłaszać nieobecność dziecka do godz. 8:15 na adres poczty elektronicznej:
nieobecnosci.mpraciaz@wp.pl

W temacie należy podać: imię, nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko chodzi.
W treści należy podać: dzień lub dni nieobecności dziecka np. dn. … lub od … do …