Zajęcia dzieci podczas wakacyjnych dyżurów

Dnia 29 czerwca w grupie 3,4 – latków odbyły się zajęcia pt. „Co nas chroni przed słońcem”. Była pogadanka i praca plastyczna „Letnie kapelusze”.