OLIMPIADA SPORTOWA

Dnia 14 czerwca odbyła się olimpiada sportowa. Udział w niej wzięły wszystkie grupy wiekowe.
Celem głównym było rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci, jak również promocja zdrowego stylu życia i dobra zabawa.