WARZYWNIK

Każda grupa ma warzywnik, dzieci sadzą, sieją, a następnie pielęgnują oraz obserwują etapy rozwoju roślin.

Materiał na skrzynie otrzymaliśmy z tartaku od państwa Anny i Krzysztofa Falkiewiczów, wykonawcą był pan Kamil Szcześniak. Dziękujemy.