PODZIĘKOWANIE

W imieniu nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i własnym dziękuję RODZICOM za życzenia, kwiaty i słodkie niespodzianki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Iwona Karpińska