Rekrutacja  do Miejskiego Przedszkola w Raciążu na rok szkolny 2024/2025

Informuję,  że  od  dnia  18  marca  2024 r.  rozpoczyna  się  rekrutacja   do   przedszkola   na   rok   szkolny   2024/2025.

Zainteresowani Rodzice wypełniają w systemie elektronicznym (adres: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz) wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają w przedszkolu.    

Wnioski można składać do dnia 29 marca 2024 r. w godzinach od 8:00 do  15:00.

 Szczegółowe informacje o rekrutacji uzyskają Państwo w Miejskim Przedszkolu w Raciążu, ul. Nadrzeczna 3, pokój nr 1 (sekretariat).